Wijziging reglement vanaf 13 oktober

9 oktober 2020 Uit Door Maureen Ryckoort

Beste leden, ploegverantwoordelijken, lokaaluitbaters

Tijdens de vergadering vanavond hebben we besloten onze competitie verder te zetten en ons concept te wijzigen zodat het mogelijk zou zijn te eindigen vóór 23 uur.
We zouden starten om 19 uur en alle manches spelen met 3 ballen. We spelen verder met 4 spelers in 2 winnende manches.
We maken hierbij gedeeltelijk gebruik van het concept van de PDB league, dit met goedkeuring van Peter De Backer, waarvoor dank.

1 speler dient aanwezig te zijn om 19 uur. De overige spelers dienen aanwezig te zijn voor de start van de volgende partij. We vragen hierbij begrip indien dit op enkele minuten na niet kan gerespecteerd worden. Indien de wedstrijd toch niet om 23 uur kan beëindigd worden, kan de laatste manche (of manches) op een ander moment gespeeld worden. Dat in samenspraak en in overleg met het bestuur.

Indien het sluitingsuur van de horeca opnieuw wijzigt naar 1 uur schakelen we terug over naar het gebruikelijke GZV reglement.

We willen er iedereen nog eens op wijzen dat de coronamaatregelen dienen gerespecteerd te worden zodat we onze lokalen kunnen behoeden van een volledige sluiting! We merken helaas dat niet alle spelers hier nauwgezet mee omgaan. Hier zullen we streng op toezien en sancties treffen.

We hopen dat iedereen begrijpt dat uitzonderlijke maatregelen, uitzonderlinge beslissingen te weeg brengt. Op die manier blijft het hopelijk mogelijk onze geliefde hobby en competitie verder zetten.

We zijn er ons van bewust dat dit een moeilijke periode is en vragen begrip en sportiviteit in omgang met elkaar. We blijven de situatie op de voet volgen. Indien de situatie erger wordt zullen we misschien genoodzaakt zijn een competitiestop in te voeren

Hou het veilig en gezond!

Aangepast reglement

  1. Eén speler aanwezig om 19 uur.
  2. Overige spelers aanwezig bij de start van de volgende partij.
    Wees hierbij sportief en begripvol indien dit op enkele minuten na niet kan gerespecteerd worden.
  3. Twee ballen worden gelegd op de 2 buitenste opzetpunten – de derde bal wordt op het aanvangspunt gelegd. Zie figuur hieronder.
  4. 1e manche: bezoeker zet op met rood – 2e manche: thuisploeg zet op met rood – belle: bezoeker kiest kleur (indien rood wordt gekozen zet de bezoeker op, in het andere geval zet de speler van de thuisploeg op).
    De speler die opzet moet de andere speelhelft bereiken – de andere opzetbal dient niet noodzakelijk geraakt te worden.
  5. Los van deze maatregelen dient het gekende GZV reglement gevolgd te worden.