Aanvraag nieuw lid

Opgelet: een lid is pas speelgerechtigd nadat het lidgeld op onze rekening
(IBAN BE84 7512 0397 3559) wordt overgeschreven.
Inschrijven vóór de algemene vergadering: € 16.
Na de algemene vergadering: € 18.00.
Leden kunnen inschrijven tot 31 december 2024.